۱۳۹۷-۰۹-۲۶

کفپوش

اگر به سهم خود از ورزشگاه های جنگلی مشغول هستید، احتمالا انواع مختلفی از سطوح کف زمین بازی را مشاهده کرده اید. در بیشتر زمین های […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

کفپوش پارک کودکان

عصر اطلاعات در عصر ترس در مورد رفاه کودکان، تغییر هنجارها به سمت نظارت مستمر و استانداردهای ایمنی تقریبا غیرممکن است. یکی از تلفات این روند، […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

بازی کودکان

بازی کلید سلامت جسمی، روحی، فکری و اجتماعی کودکان است. این امر به شدت بر تقریبا هر جنبه ای از زندگی کودکان تاثیر می گذارد، به […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶
کفپوش درجا ریز

زمین بازی کودکان و نوجوانان

صفحه ۱ کودکان، جوانان و محیط ۱۸ (۲)، ۲۰۰۸ چشم انداز کودکان در زمین بازی های عمومی در دو انجمن سوئدی مریت جانسون گروه مدیریت چشم […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

کفپوش پارکی

هدف بودن در خارج از منزل یکی از قویترین ارتباطات فعالیت بدنی در کودکان است. زمین های بازی فضاهای ویژه ای هستند که به منظور فعال […]
۱۳۹۷-۰۹-۲۶

کفپوش گرانولی

از طریق تاریخ، کودکان در روستاها و محله های خود، به ویژه در خیابان ها و خطوط نزدیک خانه های خود، بازی می کردند. در قرن […]