راه های تماس با تاک کفپوش

آدرس: استان زنجان، شهرستان ابهر، شهرک صنعتی شریف، شرکت تاک کفپوش

تلفن: ۱۷۰ ۸۸ ۳۵۲ – ۰۲۴

همراه: ۷۲۹۶ ۰۹۶ ۰۹۱۲

همراه: ۰۴۹۵ ۲۸۷ ۰۹۱۹

همراه: ۹۷۱۱ ۰۸۲ ۰۹۱۲

همراه: ۹۷۱۱ ۳۴۶ ۰۹۱۹

تماس در تلگرام: @rahmani0495

پیامک: ۵۰۰۰۱۰۷۰۳۰۰۵۰۰

ایمیل: info{at}takkafpoosh.com