۱۳۹۷-۰۸-۱۵
سامانه پیامک تاک کفپوش

افتتاح سامانه پیامک تاک کفپوش

به اطلاع می رساند سامانه پیامک تاک کفپوش افتتاح گردید.
۱۳۹۷-۰۸-۱۰
وب سایت تاک کفپوش

افتتاح وب سایت جدید تاک کفپوش

به اطلاع می رساند وب سایت جدید تاک کفپوش افتتاح گردید.